W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT branży Energetyka/ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami jakie są realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji, organizacja misji gospodarczych oraz wyjazdy na targi zagraniczne oraz konferencje.

Planowane efekty: dostęp do nowych rynków, dostęp do kluczowych elementów infrastruktury, dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy, podniesienie rangi przedsiębiorstwa, pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 692 760,00 zł

Dofinansowanie: 75,80%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0005/18

www.mapadotacji.gov.pl

 

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT branży ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami jakie są realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji, organizacja misji gospodarczych oraz wyjazdy na targi zagraniczne oraz konferencje. Dziedzina projektu:

Technologie informatyczne, Technika w medycynie, Informatyka

Planowane efekty: dostęp do nowych rynków, dostęp do kluczowych elementów infrastruktury, dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy, podniesienie rangi przedsiębiorstwa, pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 259 284,00 zł

Dofinansowanie: 75,47%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0001/19

www.mapadotacji.gov.pl

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do 10 członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami jakie będą realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji oraz wyjazdy na konferencje, targi i misje zagraniczne.

Dziedzina projektu: Technologie Materiałowe, Włókiennictwo, Produkcja żywności, Inżynieria Morska. 

Planowane efekty: dostęp do nowych rynków, dostęp do kluczowych elementów infrastruktury, dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy, podniesienie rangi przedsiębiorstwa, pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 398 623,30 zł

Dofinansowanie: 76,03%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0001/20

www.mapadotacji.gov.pl

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT branży Kosmicznej/ICT w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami jakie są realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji, organizacja misji gospodarczych oraz wyjazdy na targi zagraniczne oraz konferencje. 

Planowane efekty: dostęp do nowych rynków, dostęp do kluczowych elementów infrastruktury, dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy, podniesienie rangi przedsiębiorstwa, pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 295 751,00 zł

Dofinansowanie: 76,03%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0006/18

www.mapadotacji.gov.pl

W ramach projektu koordynator Mazowieckiego Klastra ICT realizuje projekt dotyczący usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków Mazowieckiego Klastra ICT branży technologii kreacyjnych w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Głównymi działaniami jakie są realizowane w trakcie trwania projektu to doradztwo z zakresu internacjonalizacji, szkolenia z zakresu internacjonalizacji, organizacja misji gospodarczych oraz wyjazdy na targi zagraniczne oraz konferencje.  Dziedzina projektu: Technologie informatyczne , Technologie gier i symulacji komputerowych 

Planowane efekty: dostęp do nowych rynków, dostęp do kluczowych elementów infrastruktury, dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy, podniesienie rangi przedsiębiorstwa, pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wartość projektu: 5 362 956,94 zł

Dofinansowanie: 76,06%

Numer projektu: POIR.02.03.03-14-0002/19

www.mapadotacji.gov.pl

Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej

Projekt umożliwi stworzenie i wdrożenie nowych, wysokiej jakości i dopasowanych do potrzeb klientów proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Powyższe zostanie osiągnięte poprzez zainicjowanie w ramach projektu kompleksowego procesu doradczego oraz wsparcia technicznego. Usługom w ramach projektu będzie towarzyszyła oferta komercyjna, która stanowić będzie uzupełnienie usług określonych projektem, w szczególności w zakresie wdrażania oraz utrzymania rozwiązań i organizacji bezpieczeństwa IT.

Główną usługą będzie dostęp do internetowej platformy komunikacyjnej, z poziomu której będzie możliwe przeglądanie dostępnych rozwiązań i/lub wyszukanie możliwych partnerstw. Dodatkowo użytkownicy platformy uzyskają możliwość bezpośredniej komunikacji i aranżowania spotkań z potencjalnymi partnerami/ konsorcjantami

 

innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym 

 

Internacjonalizacja firm z sektora kosmicznego 

Ekspansja na rynek zagraniczny przedsiębiorców z 

Mazowieckiego Klastra ICT

Internacjonalizacja firm z sektora technologii kreacyjnych 

Dynamizacja eksportu firm z Mazowieckiego Klastra ICT

Więcej

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ADRES

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

tel. +48 512 196 378

biuro@klasterict.pl

Lokal użytkowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście

 

MENU